Bičíkův a Holánův statek

Příšovice 46346
Bičíkův a Holánův statek jsou ukázkami lidové roubené architektury v obci Příšovice.

V obci se nachází několik patrových roubených domů. Nejznámější je Bičíkův statek se zděnou barokní brankou. Byl postaven před rokem 1600, v té době na něm hospodařil Bičíkův rod. Na obytnou přízemní část navazuje patrová hospodářská s pavlačí.

Holánův statek zakoupil podle prvního dochovaného zápisu z roku 1559 Jiřík Nohýnek. Své jméno statek dostal po hospodáři, který zde hospodařil začátkem 20. století. V současné době jsou oba statky státem chráněnými památkami.

toplist